Past Event

De energiesystemen van gebouwen worden te complex – ABB Electrification

Het Urban Energy Institute van de TU Delft onderzoekt en ontwikkelt slimme gebouwen. Wat is de stand van zaken rond Smart Buildings en wat staat ons nog te wachten? Dr. ir. Rick P. Kramer, universitair docent bij TU Delft, neemt ons mee in de laatste onderzoeksresultaten en de stand van zaken.

Zelfs in de modernste gebouwen gaat 10 tot 30 procent van de energie verloren, door haperende installaties of onjuist gebruik van de systemen. Daarbij is het binnenklimaat vaak ondermaats en zijn de operationele kosten hoog. Door gebouwen een ‘brein’ te geven, kan data van slimme meters, klimaatbeheersingssystemen en het ‘Internet of Things’ gebruikt worden om betere beslissingen te maken. Zo kan de energie-efficiëntie worden geoptimaliseerd, het comfort verhoogd, onderhoudskosten bespaard en kan het systeem flexibeler omgaan met het gedrag van de gebruikers en vraag en aanbod van duurzame energie. De technieken zijn veelbelovend, maar zijn momenteel nog onderontwikkeld en worden nog weinig toegepast.