Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Past Event

Symposium: Data Driven Smart Buildings

Datum: 25 juni 2024    12:30 – 17:20    
Plaats: Filmzaal, De Zwarte Doos, TU Eindhoven
Aanmelden: Link aanmelden. Deelname is gratis!

De TU Eindhoven en Stichting WOI organiseren op 25 juni a.s. een symposium over digitalisering in de gebouwde omgeving, waarbij zowel voor ontwerp, beheer als onderhoud datagedreven methoden een steeds belangrijkere plek innemen. Het toegenomen gebruik van data geeft gebouwbeheerders steeds meer mogelijkheden naar efficient gebouwbeheer. Toch heeft deze technologie nog niet de plek binnen de processen en werkmethoden in de gebouwde omgeving die het zou kunnen hebben. Wat kunnen we dan verwachten, en wanneer?  

Dat deze ontwikkelingen veel kunnen opleveren zullen we in deze bijeenkomst uitgebreid aan bod laten komen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over hoe we met deze innovaties kunnen gaan werken en hoe we onze processen erop kunnen afstemmen om het potentieel ten volle te kunnen benutten. Wat is daarvoor nodig? En wat levert het dan op? Voor wie? En waarom nu ook alweer? 

Stichting WOI wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. WOI verbindt daartoe de uitvoerende bedrijven in de sector en de kennis ontwikkelende instellingen met elkaar. Zij fungeert als onafhankelijke initiator, en verbinder ten behoeve van alle partijen in de wetenschappelijke kennisketen. Als sector maken wij de toekomst vandaag!

WOI combineert vragen in de installatietechniek, die voortkomen uit maatschappelijke ontwikkelingen, met onderzoek- en innovatieprogramma’s in de wetenschappelijke wereld van zowel de universiteiten als de hogescholen. WOI brengt de verschillende werelden dichter bij elkaar en stimuleert nieuwe kennisontwikkeling en kennisbenutting.